Nyttige tips

NYTT BYGG

Ved nytt bygg, bolig eller lignende så må en kryss lekte veggen slik at en får spikerslag for feste av kledning. Dette er beskrevet mer i monteringsveiledningen. Ved bruk av vinylkledning på nye bygg slipper en å vedlikeholde annet enn å spyle av kledningen med en enkel hageslange. Da vil kledningen være vedlikeholdsfri neste 50 år.

EKISTERENDE KLEDNING / BYGG

Så fremt eksisterende kledning ikke har råteskader, eller at disse kan fjernes, kan en lekte direkte på eksisterende kledning. Her vil en da spare rivekostnader og avfallskostnader. Det er mye arbeid å rive kledning og lekter av et helt hus. Ved vinduer og hjørnebord kan en bruke enten vinyl eller trelister. Her må en ta hensyn til utforing med mer. Ofte så skiftes kledning og vinduer samtidig, da kan en samkjøre dette slik at det blir likt.

VED SKADE PÅ KLEDNING

Ved bruk av et enkelt spesialverktøy kan en bytte bort direkte i en vegg.

TILBEHØR PÅ VEGG

Det finnes tilbehør for bruk med ventiler, vannkraner, stikkontakter med mer.

KASSE:

Vi har materiell i vinyl for kasse og beslag for vindskier. Så alt kan leveres vedlikeholdsfritt.

HOLDBARHET: VIND / FROST

1/3 av alle hus i Nord Amerika bruker vinyl, videre også i kystnære strøk og i klima som er veldig likt Norge, både som kystklima og innlandsklima.

MONTERING

Se egen monteringsveileder. Det finne både en forenklet og en mer avansert. Produktet er forholdsvis enkelt å montere. Men les og følg beskrivelsen.

AVFALL

Produktet kan sorteres under plast, eventuelt som restavfall.


Last ned PDF her
Last ned PDF her