Spar over 200 000,-

 

Vedlikehold, maling og skraping er dyrt og kjedelig.
Les her hva du kan få til.

 

 

 

 

 

Med vinylkleding sparer du både arbeid og tid. Her skal vi se litt nærmere på hvor mye penger du kan spare ved å ta dette grepet nå.

Vi forutsetter at trekledningen har 30-50 års levetid, og skal i den perioden males fire ganger. En normal enebolig vil koste omlag 80.000 kroner å male, inkludert arbeid, stillasleie og maling. Dermed har du en totalkostnad på ca 240.000 kroner.

Velger du å male den gamle kledningen selv, sparer du deg for arbeidspenger, men kostnadene blir fort 25-30.000 kroner per gang. Må du leie stillas, ryker det 8-10.000 til. Og nå skal vi ikke nevne alle timene du skal bruke på å male.

Har du et gammelt hus, men som ikke har råteskader, da kan du lekte og legge vinylkledningen utenpå den gamle kledningen. Dermed sparer du deg for rivekostnader som fort kan passere 100.000 kroner inkludert avfallshåndteringen.

Selve vinylkledningen til et vanlig hus med 140 kvadratmeter veggflate koster rundt 50.000. Årlige kostnader til maling og vedlikehold de følgende femti år kan dermed bli 0,-

Som du ser, er det mange fordeler med vinylkledning. Pengene du sparer er kanskje den aller gjeveste.

Ta kontakt med oss, så ser vi hvor mye du kan spare!

Dette slipper du:

 

  • Dyr maling
  • Skrape gammel maling
  • Slitasje på huset
  • Vedlikehold
  • Skifting av kledning
  • Råteskader
  • Masse arbeid