FDV

FDV

Importør Norge:
Norkledning AS, org nr 919 335 319 Høllandsvegen 23, 4200 Sauda. www.norkledning.no Mobil: 900 56 822

Produsent:
Mitton Siding by Ply Gem, produsert I Canada. Mittensiding

Rengjøring:
Vanlig hageslange og spyle lett av støv og skitt. Kan bruke lett børste på flekker som fulgleskitt eller annet. Krever ingen kjemikalier.

Sortering:
Avfall sorteres som restavfall, eller som PVC der dette er mottak for. Benevnelse er bygningsavfall

Teknisk beskrivelse:
Samsvarserklæring, teknisk med mer: se annen dokumentasjon på Norkledning

Reparasjon av skade, hull:
Bord kan skiftes ut midt i veggen. Det brukes spesial verktøy som feller ut bordet og en kan legge inn erstatning.

Maling:
Kledningen kan overmales, men da bortfaller garantien.

Ettersyn/kontroll:
Årlig ettersyn, sjekk og fjern støv og normalt overflate urenheter.


Last ned PDF
Last ned PDF