Kommuner-organisasjoner

Kommuner, organisasjoner, bedrifter ++

Kommuner, organisasjoner, bedrifter, utleiere, borettslag med mer ser en stadig økende grad av kostnader på vedlikehold. Det blir mer regn og uvær og våre bygg krever mer og mer vedlikehold. Ved å legge til midler i investeringsbudsjett, så kan en skifte ut kledning og kanskje vinduer med mer i vedlikeholdsfrie produkter. Kledningen har 50 års garanti, er gjennomfarget og på kort avstand ser en ikke forskjell kontra tradisjonell kledning. Færre og færre vil bli malere og vedlikeholdsbudsjettene er stadig sprengt. Så for å investere i fremtiden, bør en vurdere vedlikeholdsfri kledning, så kan en bruke mer penger på andre ting.